ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Επιθεώρηση από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης (έλεγχος - επανέλεγχος & έκδοση πιστοποιητικού).

Σύνταξη τεχνικού φακέλου στο εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης, μελέτη & σχέδια, τεχνικές περιγραφές πιστοποιητικά ασφαλιστικών διατάξεων. (Απαιτούνται προμελέτη από τεχνικό μας, εκπόνηση σχεδίων & μελέτης από μηχανικό μας και έντυπα από πελάτη και συντηρητή.

Τεχνική υποστήριξη και διεκπεραίωση από Αρμόδιο Δήμο για την καταχώρηση του ανελκυστήρα στα αντίστοιχα μητρώα για την έκδοση αδείας.