ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

anekenisi1Ανακαινίζουμε και αναβαθμίζουμε τον ήδη υπάρχοντα ανελκυστήρα, αντικαθιστώντας και επιδιορθώνοντας μόνο ότι χρειάζεται και συντηρώντας σχολαστικά όλα τα υπόλοιπα μέρη του μηχανήματος. Αξίζει να ακούσετε την πρότασή μας πριν αποφασίσετε.

Εξασφαλίσαμε για εσάς τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα σας και παράλληλα δημιουργήσαμε ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα αποπληρωμής, άμεσα με εσάς και χωρίς τραπεζική διαμεσολάβηση.

Η επισκευή ανελκυστήρα απαιτείται όταν κατά τη λειτουργία του παρατηρούνται σημαντικές δυσλειτουργίες. Η Ανακαίνιση ή ο εκσυγχρονισμός του  ανελκυστήρα χρειάζεται για την αναβάθμιση τεχνικών προδιαγραφών σε συνδυασμό και με την αισθητική ανανέωση. Η εταιρία ALFA SIGMA LIFT ακολουθώντας το πρότυπο ΕΝ 81.80, το οποίο απαιτεί την συνεργασία αξιόπιστου φορέα ελέγχου ανελκυστήρων, αντιλαμβάνεται την ανάγκη αναβάθμισης των συστημάτων με στόχο την υιοθέτηση νέων συστημάτων ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας επιβατών (π.χ. σύστημα απεγκλωβισμού, αυτόματη θήρα θαλάμου  σύστημα ενδοεπικοινωνίας, κ.τ.λ). Ανάλογα με τις ανάγκες σας προσαρμόζουμε τις εργασίες εκσυγχρονισμού, είτε υλοποιώντας υποχρεωτική εργασία με την γενική συμμόρφωση έκθεσης ελέγχου του φορέα και αποκατάσταση ελλείψεων που αναφέρονται σε αυτή, για την ασφάλεια και εναρμόνιση με τις κείμενες διατάξεις /νομοθεσίας, είτε με προαιρετικές εργασίες δίνοντας έμφαση στην ποιότητα κίνησης και αισθητικής, όπως για παράδειγμα, αντικατάσταση κινητήριου μηχανισμού ανελκυστήρα, αντικατάσταση τροχαλίας ή τριβής κινητήριου μηχανισμού πίνακα control  κ.τ.λ. Τέλος, επιλεγμένες εργασίες πραγματοποιούνται κατόπιν επιλογής του πελάτη, όπως η ανακαίνιση θαλάμου, αντικατάσταση επενδύσεων, κουπαστής ή δαπέδου.