Επισκευή Εκσυγχρονισμός Ανελκυστήρων

Η ALFA SIGMA LIFT πραγματοποιεί επισκευές και ανακατασκευές σε ανελκυστήρες που είναι παλιάς τεχνολογίας ή παρουσιάζουν προβλήματα, βάση της ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 1797/21-12-2005) της Νέας ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 2604/22/12/2008) και των Ελληνικών προτύπων (ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1/1999 & ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2/ 1999) όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες σε λειτουργία, που είναι παλιάς τεχνολογίας και κατασκευής θα πρέπει να επισκευαστούν ώστε να προσαρμοστούν με τα νέα πρότυπα.

Με τις ανακατασκευές επιτυγχάνεται η καλύτερη & ασφαλέστερη λειτουργία των ανελκυστήρων προς όφελος των επιβατών και σε πολύ λίγο χρόνο και την αναβάθμιση του θαλάμου με υλικά που θα μας προτείνετε εσείς.