Πίνακες

Απεγκλωβιστικό ανελκυστήρα

Ο πίνακας απεγκλωβισμού χρησιμοποιεί μπαταρίες (οι μπαταρίες αλλάζονται κάθε 2 χρόνια) που σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος της ΔΕΗ, αφού εξετάσει τα κυκλώματα ασφαλείας πραγματοποιεί πειραματική κίνηση του κινητήρα και προς τις δύο κατευθύνσεις για να εξετάσει την κατανάλωση του ρεύματος και κατόπιν αυτόματα κινεί τον θάλαμο προς τον όροφο απεγκλωβισμού.

 

 

Πίνακας μηχανικός απλός 1 ταχύτητας

πίνακας control 1 ταχύτητας απλός με CE, ο μηχανικός πίνακας διακρίνεται για την υψηλή αντοχή και αξιοπιστία που προσφέρει αφού είναι κατασκευασμένος με τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Χρησιμοποιεί τα ποιοτικότερα υλικά τις FINDER για τα ρελέ και SCHNEIDER ELECTRIC για τα ρελέ ισχύος και αυτόματες ασφάλειες, για απρόσκοπτη λειτουργία χωρίς βλάβες

 

 

Πίνακας inverter

Πίνακας control ηλεκτρονικός αυτόματος με inverter. Ο ηλεκτρονικός πίνακας χρησιμοποιεί inverter για τον έλεγχο των στροφών του κινητήρα, το αποτέλεσμα είναι η μικρότερη καταπόνηση της μηχανής, το ομαλό ξεκίνημα και σταμάτημα & η μείωση της κατανάλωσης του ρεύματος 30%. Χρησιμοποιεί ηλεκτρονική πλακέτα με επεξεργαστή για τον έλεγχο της λειτουργίας του ανελκυστήρα με την μέγιστη ασφάλεια, τις FINDER για τα ρελέ και LG για τα ρελέ ισχύος και αυτόματες ασφάλειες, για απρόσκοπτη λειτουργία χωρίς βλάβες