Μηχανικοί Ανελκυστήρες

Μεταξύ τους παρεμβάλλεται ένας μειωτήρας για τη διευκόλυνση της κίνησης, ενώ τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν και συστήματα χωρίς μειωτήρα (gearless) και η λεκτρονικά συστήματα ελέγχου της τάσης και της συχνότητας του ρεύματος κίνησης (VVF inverter).

Οι ανελκυστήρες είναι εξοπλισμένοι με αντίβαρο, το οποίο βοηθά να χαμηλώσει σημαντικά η κατανάλωση του ρεύματος.

O κανόνας προβλέπει την ύπαρξη ξεχωριστού μηχανοστασίου στην άνω απόληξη του φρεατίου, ενώ νεότερες εκδόσεις επιτρέπουν την τοποθέτηση όλων των μηχανισμών μέσα στο φρεάτιο.

Βασικό εξάρτημα ενός μηχανικού ανελκυστήρα είναι η μηχανή πάνω στην οποία είναι προσαρμοσμένη η τροχαλία τριβής.Τα συρματόσχοινα της τροχαλίας καταλήγουν από την μια πλευρά στο θάλαμο και από την άλλη στο αντίβαρο.

Πολλές φορές παρεμβάλλονται επιπλέον τροχαλίες για την καλύτερη μετάδοση της κίνησης.

Οι μηχανές μπορεί να έχουν μειωτήρα (Geared) ή να μην έχουν (Gearless) και να αναπτύξουν μια ή δύο ταχύτητες. Συνιστάται η οδήγηση της μηχανής από inverter (VVVF) για τέλεια λειτουργικά αποτελέσματα.

Υψηλές ταχύτητες και καλύτερη εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης σε συνδυασμό με εξοικονόμηση ενέργειας είναι προδιαγραφές που απαιτούνται σε ένα Πολυώροφο Επαγγελματικό Κτίριο και επιτυγχάνονται με την εγκατάσταση ενός μηχανικού ανελκυστήρα.