Συστήματα Ανύψωσης (ΑΜΕΑ)

Το σύστημα ανύψωσης καθίσματος freeSTAIR για τις σκάλες ΑΜΕΑ έχει σχεδιασθεί ειδικά για άτομα όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανάβασης σε σκάλες.

Read more

Υδραυλικοί Ανελκυστήρες

Η κίνηση γίνεται με τη βοήθεια εμβόλου, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον θάλαμο, είτε άμεσα, είτε με τη βοήθεια συρματοσχοίνων. Μια αντλία στέλνει λάδι με πίεση στον κύλινδρο που φιλοξενεί το έμβολο και ανεβάζει το θάλαμο. Η κάθοδος, γίνεται απλά με το άνοιγμα της βαλβίδας καθόδου (μηδαμινή κατανάλωση ρεύματος στην κάθοδο).

Read more

Πόρτες Ανελκυστήρων

Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία από πόρτες ανελκυστήρων που προσαρμόζονται σε κάθε είδους ανελκυστήρα και κτήριο.

Read more

Μηχανικοί Ανελκυστήρες

Μεταξύ τους παρεμβάλλεται ένας μειωτήρας για τη διευκόλυνση της κίνησης, ενώ τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν και συστήματα χωρίς μειωτήρα (gearless) και η λεκτρονικά συστήματα ελέγχου της τάσης και της συχνότητας του ρεύματος κίνησης (VVF inverter).

Read more

Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο (MRL)

Οι μηχανικοί ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο (MRL) θεωρούνται ως το μέλλον της βιομηχανίας των ανελκυστήρων καθώς δεν απαιτούν επιπλέον χώρο (μηχανοστάσιο) πέραν του φρεατίου, παρουσιάζοντας μία λύση η οποία αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις διαστάσεις του φρεατίου σας.

Read more

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ & ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ

Ο Ανελκυστήρας φορτίων έχει όλα τα απαιτούμενα από τους κανονισμούς συστήματα ασφαλείας για να επιβαίνουν άτομα. Κρίσιμα σημεία για την εγκατάσταση του σωστού συστήματος είναι ο καθορισμός της ανάγκης του τελικού χρήστη. Τι εμπορεύματα θα μεταφέρει;

Read more

Θάλαμοι Ανελκυστήρων

Μπορείτε να επιλέξετε από μία μεγάλη γκάμα θαλάμων ανελκυστήρων που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τον χώρο σας.

Read more